ALLE LEDEN OPGELET!

By
Updated: mei 22, 2017
logo-500

Beste leden,

 De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden.

Ook de contributie innen is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken.

Om die reden gaan wij vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen.

ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat.

Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op.

Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijk tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over.

Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging.

Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan.

In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen.

U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.

Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid

betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent.

Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester.

De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester.

Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van s.v. United-Davo