KAARTENBELEID

Kaarten/boekingen/waarschuwingen beleid seizoen 2013/2014:


Het bestuur heeft, in overleg met de Technische Commissie, besloten een wijziging aan te brengen
op het gebied van het kaarten/boekingen/waarschuwingen beleid.
Dit betekent dat, waar voorheen de club de aanverwante kosten richting KNVB betaalde,
dit nu door de speler zelf zal gaan gebeuren.
Denk dan aan kosten van boekingen, geel en rood, en allerlei andere strafzaken welke door de KNVB afgehandeld dienen te worden.
Hier is een dusdanig bedrag meegemoeid, ongeveer 3500 euro, wat de club eenvoudig niet meer kan opbrengen.
Invulling:
Besloten is dat voor selectie teams dit ten uitvoer zal worden gebracht naar aanleiding van de door de scheidsrechter gehanteerde code welke te vinden is op de achterkant van het wedstrijdformulier.
In principe zijn bij alle codes kosten verbonden, echter wij, het bestuur en TC, kunnen het voorstellen dat een aantal overtredingen in het belang van de wedstrijd gemaakt worden en dat de boeking met aanverwante code ook ruimte geeft voor meerdere interpretatie.
De volgende codes komen daarvoor in aanmerking:
03. Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop.
04A. Het vertragen van een spelhervatting.
04B. Het belemmeren van een spelhervatting.
05. Het opzettelijk met de hand spelen. (anders dan bedoeld onder code 41)
11. Het vasthouden van een tegenstander.
12. Ongeoorloofd ten val brengen van een tegenstander, waaronder begrepen haken, omverlopen en neerleggen. (anders dan d.m.v. het trappen van een tegenstander)
14. Ruw spel. (waaronder blokkeren, onbeheerst, onbesuisd spel)
15. Gevaarlijk spel.
41. Het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of duidelijke scoringskans wordt ontnomen.
42. Het op onreglementaire wijze een tegenspeler, die zich in duidelijke scoringspositie bevindt, beletten de bal te spelen, waardoor die scoringskans teniet wordt gedaan.
43. Het op grove wijze onderuithalen van.
Trainer/Leider kan dit, per mail, dan aangeven bij de TC, begeleidend met een korte argumentatie.
E-mail adres volgt.
Let op!
Voor wat betreft bovenstaande codes bij geen verweer, worden de kosten doorberekend aan de speler!
Voor de overige teams, anders dan selectie, blijft het beleid ongewijzigd.
Dit betekent dat elke kaart/boeking/waarschuwing voor rekening speler is.
Kosten seizoen 2013/2014
Senioren
De eerste registratie, alsmede de eventuele daaropvolgende registratie,
tot en met de derde registratie € 14,10
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 22,30
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 22,30
Junioren en pupillen
De eerste registratie, alsmede de eventuele daaropvolgende registratie,
tot en met de derde registratie € 6,40
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 12,70
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 12,70